Image Alt

ZABALGANA ESKOLA

  /  ZABALGANA ESKOLA
ZABALGANA ZABALGANA ESKOLA

Eskolaz kanpoko jarduerak / Actividades extraescolares

eu / es

Zabalgana Ikastolako familia agurgarriak,

Kostatu zaio, bai, eta ez da bide erraza izan, aldaketak ez baitira inoiz errazak, Baina…

 

Hemen dago gure eskolaz kanpoko eskaintza 2022/2023 ikasturterako!

 

JOSTARI-rekin batera (datorren kurtsoan kudeaketan lagunduko digun entitatea), diseinatu dugun programazioa aurkeztu baino lehen, jakin ezazue eskaintza hau ikastolako familia talde baten hausnarketaren, lanaren, dedikazioaren eta, batez ere, ilusioaren emaitza dela.

Familia boluntarioak, hilabete luzez eta honaino iritsi arte, engaiatu, konprometitu eta denbora eta ahalegin asko egin ditugunak, gure onena emanez, gure seme- alabek (zuen seme-alabek, ikastetxe honetako haurguztiek), inoiz ez bezala goza dezaten eskolaz kanpoko jarduerez.

Hasteko, Jostari eta prozesu honetan parte hartu dugun familiei garrantzitsua iruditzen zaigu proposamenaren ikuspegia ezagutaraztea. Ikastolako haurren ongizatera bideratuta dago, eta gure hezkuntza-komunitate osoak (irakasleak, familiak eta ikasleak), partekatzen dituen balioetan oinarritzen da. Beti ikastetxeko proiektu pedagogikoa diseinatu eta garatzeko, eta nola ez, eskolaz kanpoko plan ilusionagarri hau martxan jartzeko aukeratutako enpresaren eskutik.

 

Euskara hutsezko eskaintza bat da.

  • Bertan, kirola, kultura eta artea egongo dira,ahalik eta modu parekideenean, hiru esparruak oso garrantzitsuak baitira txikien garapen fisikoan, kognitiboan, sortzailean eta emozionalean.
  • Kultura, arte edo kirol-arloan gutxiengoen praktikak eta diziplinak ikusarazteko eta laguntzeko konpromisoa hartzen dugu. Horrelako jardueretan parte hartzea oso esperientzia positiboa eta aberasgarria izango da, eta beste errealitate batzuetara hurbilduko ditu, ateak irekiko ditu, interesak sortuko ditu eta garapenerako aukera berriak sortuko ditu.

Ildo horretan, “multi” jarduera sustatu nahi da(multi hori ez da “saski naski” gisa ulertu behar, baizik eta jarduera oso eta xehatu gisa, non aldez aurretik ezagutuko dituzuen dinamika eta praktika zehatzak planifikatu eta egingo diren).

Eta multia, bereziki kirolari dagokionez; izan ere, erakunde eta esparru aditu askoren gomendioei jarraiki, egiaztatuta dago garapen motor eta fisikoa handiagoa eta hobea dela adin txikietan estimulu desberdinak jasotzen direnean eta kirol-praktika desberdinak egiten direnean. Horregatik, lehenengo ikasturteetan, espezializaziotik urrun dauden hainbat diziplina praktikatzeko sistema bat ezarri da.

Eta garrantzitsuena, berdintasuna eta inklusioa funtsezko zutabeak izango dira, ikastetxean dagoen aniztasuna kontuan hartuko duten jarduerak planteatuz (batez ere premia bereziak dituzten parte-hartzaileengan pentsatuz), hezkidetzakoak izango direnak eta desberdintasunak, genero-joera, rolak eta estereotipoak ahalik eta gehien murriztuko dituztenak, eta lehiakortasunari eta gatazkei pisua kenduko dietenak.

Azken bi ikasturte hauek zailak izan dira, badakigu. Eta hasieran esan dugun bezala, aldaketak ez dira errazak.

 

Baina espero dugu eskolaz kanpoko eskaintza honen alde egitea, zuen seme-alabek ikastetxean jarduera alternatiboak egin ditzaten, ikaskuntza eta bizikidetza eskola-orduetan amaitu ez daitezen, eta aisialdiaren eta denbora librearen bidez, testuinguru desberdinetan erlazionatzen ikasteko, autoestimua eta identitatea areagotzeko, elkarrekin bizitzeko eta balioak, trebetasunak, autonomia eta espiritu kritikoa eskuratzeko aukera emango dieten jarduerekin indar daitezen.

 

Ez baita geletan bakarrik ikasten.

 

Animatu!

Queridas familias de la Ikastola Zabalgana,

Se ha hecho esperar, sí… Y no ha sido un camino fácil, porque los cambios nunca lo son, pero…

 

¡Aquí está NUESTRA oferta de extraescolares 2022/2023!

 

Antes de presentaros la programación que hemos diseñado junto a JOSTARI (entidad que nos acompañará en la gestión de las actividades del próximo curso), queremos que sepáis que esta oferta es fruto de la reflexión, del trabajo, de la dedicación, y, sobre todo, de la ilusión de un grupo de familias de la ikastola.

Familias voluntarias que, durante meses y hasta llegar aquí, nos hemos implicado, comprometido e invertido no poco tiempo y esfuerzo, dando lo mejor de nosotras mismas, para que nuestras hijas e hijos, vuestras hijas e hijos, todas las criaturas de este centro, disfruten como nunca de las actividades extraescolares.

Para empezar, tanto a Jostari como a las familias que hemos tomado parte en este proceso, nos parece importante que conozcáis el enfoque de la propuesta, orientado al bienestar de las niñas y niños de la ikastola, y asentado en los valores compartidos por el conjunto de nuestra comunidad educativa (profesorado, familias y alumnado) para diseñar y desarrollar el proyecto pedagógico de centro, y como no, por la empresa escogida para poner en marcha este ilusionante plan extraescolar.

 

Se trata de una oferta íntegramente en euskera:

  • En la que, de la forma más paritaria posible, está presente el deporte, la cultura y el arte, porque los tres ámbitos resultan igual de importantes en el desarrollo físico, cognitivo, creativo y emocional de los y las txikis.
  • Comprometida con la visibilización y el apoyo a prácticas y disciplinas minoritarias, ya sea en lo cultural, artístico o deportivo. Participar en este tipo de actividades será una experiencia muy positiva y enriquecedora, que les y nos acercará a otras realidades, abrirá puertas, generará intereses y creará nuevas posibilidades de desarrollo.

En este sentido, se busca potenciar la actividad “multi” (entendiendo este multi no como un “cajón de sastre”, sino como una actividad completa y detallada en la que se hará una planificación y realización de dinámicas y prácticas concretas que conoceréis de antemano).

Y el multi, especialmente en lo deportivo, porque, siguiendo las recomendaciones de no pocas entidades y ámbitos expertos, está comprobado que el desarrollo motriz y físico en edades tempranas es mayor y mejor cuando se reciben diferentes estímulos y se realizan diferentes prácticas deportivas. Por eso, durante los primeros cursos se ha establecido un sistema mediante el cual podrán practicar diferentes disciplinas alejadas de la especialización.

Y lo más importante, en la que, igualdad e inclusión, son pilares fundamentales, planteando actividades que tomen en consideración la diversidad presente en el centro (pensando sobre todo en los y las participantes con necesidades especiales), que sean coeducativas y reduzcan al máximo las diferencias, el sesgo de género, los roles y estereotipos, y reste peso a la competitividad y conflictos.

 

Han sido un par de cursos complicados, lo sabemos. Y como hemos dicho al principio, los cambios no son fáciles…

Pero esperamos y deseamos que apostéis por esta oferta extraescolar porque vuestras hijas e hijos realicen actividades alternativas en el centro, porque el aprendizaje y la convivencia no acabe en el horario lectivo y se refuerce a través del ocio y tiempo libre con actividades que les den la oportunidad de aprender a relacionarse en diferentes contextos, de incrementar la autoestima y la identidad, de convivir y adquirir valores, habilidades, autonomía y espíritu crítico.

Porque no solo se aprende en las clases …

 

¡Animaos!

ORDUTEGIAK / HORARIOS

* Prezio hau astean 2 ordurako da, bi jardueretan izena ematea derrigorrezkoa bait da («A aukera + A aukera» / «A aukera + B aukera»).

* Este precio corresponde a 2h semanales ya que es obligatorio inscribirse en dos horas («opción A + opción A» / «opción A + opción B»).